Κέντρο προϊόντων

Εξώθηση PVC

  • PVC Extrusion

    Εξώθηση PVC

    Εύκολη εφαρμογή, λύση στεγνής στερέωσης που δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία για εγκατάσταση

    Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες

    Προστατεύει την οροφή από εισροή νερού και βλάβη από τον άνεμο στα βέργες